Stockinged hentai gà liếm

chú thích hình ảnh,

Stockinged hentai gà liếm, Tiếng đao kiếm rơi loảng xoảng trên nền đất… Còn có tiếng hét kinh hoàng xen lẫn nức nở sợ hãi.