Hai xúc tóc vàng trong khiêu vũ gấu tiệc

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc tóc vàng trong khiêu vũ gấu tiệc, Nàng vừa co hai chân gác lên mặt bếp thì Dương đã quỳ xuống táp lồn gọn hơ.