Hú hí với chết người, tóc xoăn tóc xoăn vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Hú hí với chết người, tóc xoăn tóc xoăn vàng, Sau này dưới địa phủ em chỉ cần quấn quanh cổ Khánh Phương một cái khăn choàng bằng giấy là hoàn toàn che đi được ah….