Ghế trói - chống cự áo NGỰC - bắt Cóc

तस्वीर का शीर्षक ,

Ghế trói - chống cự áo NGỰC - bắt Cóc, Hoài Trung cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một kẻ tâm thần mất trí nhớ, nói gì cũng không nghe.