THÔNG ĐÍT CHO MỘT MÁI TÓC QUĂN TEEN TRONG PIGTAILS

तस्वीर का शीर्षक ,

THÔNG ĐÍT CHO MỘT MÁI TÓC QUĂN TEEN TRONG PIGTAILS, Giọng nói của Hoàng Yên vang lên trong đầu Giáo sư Châu, Lý Được và ba ông lão Trúc cơ.