Hevy tải trên mặt

chú thích hình ảnh,

Hevy tải trên mặt, Kế hoạch thay đổi, Tề Thiên Ma Tôn quyết định tìm kiếm một người mang hư hồn, đào tạo người đó trở thành kẻ báo thù thay mình.