Một Là ở trường học

तस्वीर का शीर्षक ,

Một Là ở trường học, Đưa dì lên gác, cái phòng của dì ngày xưa bị tôi chiếm, giờ dì ở là phòng của tôi với thằng Tâm ngày trước.