Tuyệt, và, trong xe

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt, và, trong xe, Bùi Thanh Dương, đứa con trai chăm bẵm của Nga mới ngày nào còn đỏ hỏn trên tay thì nay đã nhổ giò cao lớn ngày càng giống cha như tạc.