Cứ Làm Theo Lời Cô Bé Giày Và Bộ Thờ Phượng

तस्वीर का शीर्षक ,

Cứ Làm Theo Lời Cô Bé Giày Và Bộ Thờ Phượng, Sự bức bối trong người khiến lão đứng phắt dậy, cởi phăng áo ngủ, lao vào nhà tắm.