Trẻ Và Cô Gái Hoang Dã

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ Và Cô Gái Hoang Dã, Ấy thế mà hai đứa con ông vừa có hiếu, lại vừa thành công vợ chồng hạnh phúc thì thật là phước đức ông bà để lại.