Lena Ramon là, ăn mặc như một cô [biên tập] cô gái và làm cho niềm vui kỳ lạ

chú thích hình ảnh,

Lena Ramon là, ăn mặc như một cô [biên tập] cô gái và làm cho niềm vui kỳ lạ, Càng cúi sâu thì khối lum lum giữa háng càng lộ dần ngồn ngộn một bụm thịt.