Lezdomina strapon thông đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Lezdomina strapon thông đít, Ngọc Diệp nói rồi đứng lên bước ra khỏi bàn như bị ma đuổi trong sự ngơ ngác của đám bạn.