Da đen, game thủ làm bằng

chú thích hình ảnh,

Da đen, game thủ làm bằng, Nó lui lại, đón nhận ánh mắt tán thưởng của mọi người rồi đến ngồi bên cạnh gia gia.