POV cửa Sổ Chó

तस्वीर का शीर्षक ,

POV cửa Sổ Chó, Lão già mắt nhắm nghiền, miệng ngoác to tận hưởng cái sướng nong óc khởi phát từ những cú bắn tinh tởm lợm kia.