Á Cô Gái Cưỡi Trên Thằng Chết Tiệt Trên Ghế Dài

तस्वीर का शीर्षक ,

Á Cô Gái Cưỡi Trên Thằng Chết Tiệt Trên Ghế Dài, Tay vòng ra sau lưng kéo dây khóa lên từng đoạn, Nhi xịt nước hoa vào hai bên triền cổ xoay nghiêng qua lại nhìn mình trong gương kiểm tra một lượt.