Bọn chết tiệt! Slim Côn Đồ Và Tội Ác

तस्वीर का शीर्षक ,

Bọn chết tiệt! Slim Côn Đồ Và Tội Ác, Dường như thấy có lỗi với cô con dâu vẫn đang đợi cơm nên ông Quân miễn cưỡng ngồi xuống bàn mặc dù bụng dạ ông lúc này chả thiết tha gì tới chuyện ăn uống.