Á hẹn tình dục thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Á hẹn tình dục thổi kèn, Vì thế Thẩm Hạo thay một thân trang phục đơn giản, bắt xe đi thẳng đến tiểu khu Tử Kinh Hoa, ấn chuông cửa nhà mẹ vợ.