Cô gái trinh sát của Mẹ Dạy cho Con Một Bài học

chú thích hình ảnh,

Cô gái trinh sát của Mẹ Dạy cho Con Một Bài học, Trên đường chạy đến đại sảnh, Chúc Anh Đài nhìn thấy tất cả mọi người đều quỳ rạp dọc lối đi, một số người nhìn thấy nàng thì vội ngăn cản….