Ướt & Pissy tóc đỏ PMV

chú thích hình ảnh,

Ướt & Pissy tóc đỏ PMV, Thấy tất cả ánh mắt đều nhìn sang mình, hắn hơi lúng túng không biết phải giải thích thế nào.