Đặc Biệt Nóng Người Lính

तस्वीर का शीर्षक ,

Đặc Biệt Nóng Người Lính, Đột nhiên, động tác của Thẩm Hạo dừng lại, mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.