Cô Gái tóc đen, Trắng, đồ quái

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô Gái tóc đen, Trắng, đồ quái, MINH TẠO… Dạ… Vâng… Bang chủ… Minh Tạo luống cuống từ trong buồng lái chạy ra.