Andrea Riseborough - Sâu Và Quên Lãng

तस्वीर का शीर्षक ,

Andrea Riseborough - Sâu Và Quên Lãng, Sau này dưới địa phủ em chỉ cần quấn quanh cổ Khánh Phương một cái khăn choàng bằng giấy là hoàn toàn che đi được ah….