Cô ấy chết tiệt,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô ấy chết tiệt,, Hai ngày trước nàng tìm thấy trong phòng dượng Phú một quyển sách có tên gọi là An Nam tu chân bí sử.