Châu âu Lesbian được lập dị với đồ Chơi

chú thích hình ảnh,

Châu âu Lesbian được lập dị với đồ Chơi, Khánh Phương đã nghe được ý trong lời nói của Minh Tạo và thấy rõ biểu hiện lấp liếm của Hoài Nam.