Sát Trong Công Viên, Bà Già Trẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Sát Trong Công Viên, Bà Già Trẻ, Chỉ cần em cho anh mãn nguyện thì ngay bây giờ anh sẽ lên sân khấu công bố quyết định của mình.