Nicky, thổi kèn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nicky, thổi kèn,, Thẩm Hạo cười hắc hắc, gắt gao ôm Tần Phỉ Tuyết, đồng thời hai tay từ trên xuống dưới, sờ loạn một trận.