Juelz Ventura - Gloryhole

chú thích hình ảnh,

Juelz Ventura - Gloryhole, À không… Nó họ Ninh làm gì phải con ngươi chứ?! Hừ… Xem ra ngươi biết không ít.