Công cộng đồng vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Công cộng đồng vàng, Bất chợt Hoài Trung thả lỏng hai chân cả thả người rơi xuống làm Văn Hòa sửng sốt suýt phải hét lên.