Đen Độc Ác Tính Và Cô,

तस्वीर का शीर्षक ,

Đen Độc Ác Tính Và Cô,, Khi Long Đàm nhận ra sai lầm của mình thì trong cơ thể Khánh Phương chợt bộc phát ra một luồng linh lực khổng lồ dồn ngược vào kinh mạch của hắn.