Bể Bánh Sandwich Bản

chú thích hình ảnh,

Bể Bánh Sandwich Bản, Tà áo dài bị hất qua một bên, đôi mông căng mẩy vểnh cao dưới lớp vải quần dài trắng muốt.