Bắt cóc Thuốc y Tá phóng ngư lôi 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Bắt cóc Thuốc y Tá phóng ngư lôi 1, Nhưng hôm nay trước bãi biển mênh mông không một bóng người, nàng lại không hề thấy sợ hãi.