Xuất tinh vào ngực và đồ lót

तस्वीर का शीर्षक ,

Xuất tinh vào ngực và đồ lót, Thánh mẫu lắc đầu: Ta không thể, con bé quá kiên cường nên ta không thể ngăn cản, trừ khi ta giết nó.