Người da đỏ b

तस्वीर का शीर्षक ,

Người da đỏ b, Nhưng điều dằn vặt Đan Trung nhất là ma tu đó lại là người con gái mà hắn từng mến mộ.