Busty nhồi đầu bếp phá nhà bếp

chú thích hình ảnh,

Busty nhồi đầu bếp phá nhà bếp, Trong đầu xuất hiện vô vàn những suy nghĩ vẩn vơ, lung tung không đầu không cuối.