Đàn bà hư hỏng châu âu chó bị điên

chú thích hình ảnh,

Đàn bà hư hỏng châu âu chó bị điên, Nếu phía các ngài giảm 10% tôi có thể đặt bút ký hợp đồng ngay trong ngày hôm nay Nguyễn Quân: Ngài Phan Thành cũng thấy đấy, chúng ta bàn bạc cũng đã quá nhiều rồi.