Hàng hiếm: niên 70 thổi kèn và làm

तस्वीर का शीर्षक ,

Hàng hiếm: niên 70 thổi kèn và làm, Kể ra thì có mấy ai trong đời được đi trực thăng chứ? Nhưng âm thanh động cơ lại rất lớn đến mức nàng phải nhăn mặt khó chịu.