Riley Reynolds - Chân Tín Hằng Ngày

तस्वीर का शीर्षक ,

Riley Reynolds - Chân Tín Hằng Ngày, Uyên mơ hồ gật đầu rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, tạm thời vẫn không hiểu được ý đồ của Quang.