Trailer cho tôi lớn môn loạt video

chú thích hình ảnh,

Trailer cho tôi lớn môn loạt video, Với cánh tay mang theo chút tàn lực của Võ Thiên Đế, có lẽ ta có thể xâm nhập một lần….