Đôi mật Ong Bọc, và Lỗ

तस्वीर का शीर्षक ,

Đôi mật Ong Bọc, và Lỗ, Ra chút xíu máu buổi sáng hôm đó, thời gian cứ trôi đi mà lồn vẫn sạch trơn không có chút máu nào nữa.