Vớ lót chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ lót chết tiệt, Nhi hồi tưởng lại thời điểm đó, khi men rượu vẫn còn vương vấn trong hai thân xác vốn đã rất muốn hòa quyện vào nhau.