Tóc vàng tranny nữ cảnh sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng tranny nữ cảnh sát, Bốn tên Hòa Phát Hậu Nhân đó đừng nói là đeo mặt nạ, dù chúng có bị thiêu đốt thành tro Hoài Nam vẫn có thể nhận ra.