Angel Cassidy, tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Angel Cassidy, tình dục, Đối với hắn lão Bắc chắc chắn phải chết, nhưng còn vô số những kẻ khác cũng đều phải chết.