Lùn Tóc Thông Đít

chú thích hình ảnh,

Lùn Tóc Thông Đít, Nga rũ rượi buông xuôi, lắng nghe từng lằn gân trên da cặc quen thuộc đang trôi vào cơ thể.