đầu Tiên Người

तस्वीर का शीर्षक ,

đầu Tiên Người, Nịnh quá đi anh hai! Mẹ đang lo là con có lồn mới rồi lại chê lồn này già.