Ngạc nhiên rồi chà hấp dẫn chó chết

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngạc nhiên rồi chà hấp dẫn chó chết, Không bao lâu sau, Thẩm Hạo liền bưng hai chén mì trứng cà chua đi tới trước mặt nàng.