Tinh xanh

chú thích hình ảnh,

Tinh xanh, Alo? Quang nhấc ống nghe với giọng điệu ngái ngủ, đêm qua con quỷ Vân khiến cậu rất mệt mỏi.