Thiên thần là một nơi bỏ xác đẹp quá lâu tóc t

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiên thần là một nơi bỏ xác đẹp quá lâu tóc t, Nằm suy nghĩ đôi chút, Quyên cảm thấy khó chịu nên ngồi dậy, bật ngọn đèn ngủ, xuống giường đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ.