Tệ Tóc Vàng Dâm Đãng Và Một Sĩ Quan Cảnh Sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Tệ Tóc Vàng Dâm Đãng Và Một Sĩ Quan Cảnh Sát, Tuy nhiên, trái với ông Quân, chỉ phút chốc Ngọc Diệp đã nhận ra ngay sự giống nhau đến kỳ lạ giữa người đàn ông này với Hoàng Phong chồng mình.