Quân đội Boi sao ạ

chú thích hình ảnh,

Quân đội Boi sao ạ, Anh… không sợ em sẽ… hấp khô anh sao? Ha ha… Giống như sư phụ em nói… Được chết sung sướng như vậy là có lợi cho anh rồi.