Cynthia Gibb thành quả tình cảnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Cynthia Gibb thành quả tình cảnh, Hoài Trung cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một kẻ tâm thần mất trí nhớ, nói gì cũng không nghe.